Ο Μαξιώτης Hall Caine

ISBN: 9789605181550

Published:

Paperback

637 pages


Description

Ο Μαξιώτης  by  Hall Caine

Ο Μαξιώτης by Hall Caine
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, audiobook, mp3, ZIP | 637 pages | ISBN: 9789605181550 | 7.39 Mb

ΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:Ο Χωλλ Καίιν είνε Άγγλος συγγραφεύς, τόσον ιδιόρρυθμος, όσον φιλάνθρωπος και ευγενής. Είνε εις εκ των εικοσιοκτώ Άγγλων συγγραφέων, οίτινες υπέγραψαν κατά την άνοιξιν του 1897, ολίγον προ του ατυχούς πολέμουMoreΑΠΟ ΤΟ ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ:Ο Χωλλ Καίιν είνε Άγγλος συγγραφεύς, τόσον ιδιόρρυθμος, όσον φιλάνθρωπος και ευγενής. Είνε εις εκ των εικοσιοκτώ Άγγλων συγγραφέων, οίτινες υπέγραψαν κατά την άνοιξιν του 1897, ολίγον προ του ατυχούς πολέμου μας, προς τον Βασιλέα Γεώργιον το γράμμα συμπαθείας, την επιστολήν εκείνην, δι ης εξέφραζον την συμπάθειαν όλου του φιλολογικού και καλλιτεχνικού κόσμου της Μεγάλης Βρεττανίας προς την Ελλάδα και τον δίκαιον αγώνα της.Ο Χωλλ Καιιν κατάγεται εκ της νήσου του Μαν, κειμένης μεταξύ της Μεγ.

Βρεττανίας και της Ιρλανδίας και εχούσης ιδιαιτέρους θεσμούς και προνόμια. Όλον το ελεύθερον πνεύμα των νησιωτών εκείνων, των αλιέων της ρέγκας, επιπνέει εις τα έργα του - των κατοίκων της νήσου εκείνης, όπου όλα είνε ιδιόρρυθμα, ως και ο όρκος, τον οποίον ομνύουσιν οι δικασταί της: Ορκίζομαι να είμαι όπως το κόκκαλον της ρέγκας, το οποίον δεν κλίνει ούτε προς την μίαν ούτε προς την ετέραν πλευράν του μικρού οψαρίου, αλλά ίσταται ακριβώς εν τω μέσω· τόσον να είμαι δίκαιος και ευθύς και αμερόληπτος...Αλλιώς, ο Χωλλ Καίιν είναι εις των αβροτέρων και καλλιτεχνικωτέρων συγγραφέων της εποχής μας.

Είναι ο συγγραφεύς του Manxman (κατοίκου της νήσου Μαν), του Αποδιοπομπαίου Τράγου, του Χριστιανού και του Σκλαβωμένου (the Bondman).[...] Ο Χωλλ Καίιν δεν είναι απλούς μιμητής του Σαιξπήρου, όπως άλλοι, αλλά φαίνεται να έχη έμφυτονς εν αυτώ τον γνήσιον σαιξπηρισμόν. Είνε αλάνθαστος παρατηρητής και βαθύς ψυχολόγος.Πολλοί τον παρέβαλον με τον Δοστογιεύσκην, άλλοι με τον Λέοντα Τολστόην και με άλλους Ρώσσους συγγραφείς. Αλλο Χωλλ Καίιν είνε γνήσιος Σάξων, κατά την ευγενεστέραν της λέξεως έννοιαν, και ελεύθερος νησιώτης.

Δεν έχει τίποτε φορτικόν, ούτε τίποτε επιτηδευμένον. Όλα τα έργα του τα διαπνέει αύρα, ποντιάς αύρα.Εφημερίδα Το Άστυ, Δεκέμβριος 1901Enter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "Ο Μαξιώτης":


devicentrum.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us